Jump to content

Guidelines

Zasady i Warunki korzystania z Forum Serwisu Internetowego SkyBlock.pl


Korzystając z Forum Serwisu SkyBlock.pl, potwierdzasz, że masz co najmniej 13 lat(i/lub stosowną zgodę opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę), posiadasz ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych i akceptujesz niniejsze Warunki świadczenia usług oraz Politykę prywatności w całości i bez zastrzeżeń. 
Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów. Niniejsze Warunki korzystania z usługi regulują korzystanie z Forum Serwisu SkyBlock.pl

Użytkownik, czyli osoba zarejestrowana na Forum Serwisu SkyBlock.pl potwierdza, że ninjesza treść jest mu znana i akceptuje warunki w calości bez zastrzezeń.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki korzystania z Forum Serwisu Internetowego działającego pod domeną SkyBlock.pl, opisuje również przywileje i obowiązki Użytkowników.
 2. Rejestracja konta i korzystanie z forum w sposób czynny lub bierny oznacza świadomą akceptację Regulaminu.
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności i sposobie gromadzenia danych osobowych dzieci w internecie (COPPA), forum przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub w razie potrzeby wyznaczonego opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę.
 4. Zabrania się publikowania / umieszczania linków do stron o tematyce pornograficznej, witryn głoszących nienawiść rasową, szowinizm, homofonię, stron których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania lub wszelkich dzieł objętych prawem autorskim.
 5. Na forum obowiązuje bezwzględny zakaz reklamowania innych stron internetowych niż SkyBlock.pl za wyjątkiem stron serwerów partnerskich tj. cubegame.pl, mchc.pl.
 6. Rozsyłanie niechcianych wiadomości lub nękanie innych użytkowników forum jest zabronione i grozi zawieszeniem konta.
 7.  W wyniku rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących funkcjonowania serwisu oraz newslettera (Opcjonalnie).
 8.  Użytkownik Forum Serwisu SkyBlock.pl ma prawo wglądu do swoich danych w każym czasie, a także prawo do modyfikowania lub całkowitego usunięcia danych osobowych.
 9. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny na Forum Serwisu SkyBlock.pl oswiadcza, że wprowadzone dane są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.

 

§2 Własność intelektualna

 1. Wszelkie materiały na tej stronie stanowią własność intelektualną Forum SkyBlock.pl i nie wolno Ci wykorzystywać żadnej z treści, które tu widzisz, do komercyjnego użytku bez pisemnej zgody. 
 2. Powyższy podpunkt ma zastosowanie dla następujących własności: kodowanie (html / javascript / css), układ / wygląd strony internetowej, grafikę, zawarte tresci.

 

§3 Dopuszczalne użycie

 1. Korzystając z Forum, Użytkownik potwierdza, że nie będzie wykorzystywać Forum w sposób, który może spowodować szkody, częściowe lub pełne ograniczenie dostępu do zawartości Forum, ani w żaden sposób, który byłby uznany za niezgodny z prawem.
 2. Korzystając z Forum, Użytkownik potwierdza również, że Serwis SkyBlock.pl i jego pracownicy mają w każdej chwili prawo dostępu do modyfikowania informacji i wszystkiego, co dotyczy konta Użytkownika, ponieważ jest ono własnością Serwisu SkyBlock.pl

 

§4 Zawartość Forum

 1. Zabronione jest dodawanie treści i wszelkiego rodzaju materiałów; naruszających prawa autorskie, wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle: rasowym, orientacji seksualnej, religijnym lub jakimkolwiek innym.
 2. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia konta użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również komunikacja pomiędzy forum, a zidentyfikowanym adresem IP.
 3. Bezwarunkowo zabronione jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum lub za pośrednictwem Forum, dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych,
 4. Zabronione jest umieszczanie treści, które ujawniają; dane osobowe, fotografie, adresy poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu lub wszelkich innych danych poufnych umożliwiających identyfikację użytkownika.
 5. Krótkie wypowiedzi nie wnoszące nic do głównego tematu lub wypowiedzi całkowicie odbiegające od meritum; będą ukrywane i karane ostrzeżeniem względem użytkownika.
 6. Treści o sprawach niedotyczących ogółu należy kierować w wiadomości prywatnej do konkretnego użytkownika.
 7. Administracja ma prawo usunąć, zamknąć, edytować post/temat użytkownika bez podania przyczyny.
 8. Zabronione jest pisanie w tematach, w których od ostatniej aktywności minęło więcej niż 30 dni. Takie posty będą uznawane za spam.
 9. Wszelkie linki wychodzące, o których mowa w Postanowieniach ogólnych, podpunkcie 5, należy wstawiać w znacznikach code. 
 10. Przy udostępnianiu linku do pobrania pliku należy dodać odnośnik z virustotal.com o rezultatach skanowanego pliku.
 11. Zakaz podawania linków do stron/plików, z których płyną korzyści finansowe, np. adf.ly.
 12. Zakazane jest umieszczanie ofert handlowych pod wszelką postacią.
 13. Użytkownicy, którzy pomimo otrzymania bana permanentnego, powracają na forum wykorzystując nowy adres email będą automatycznie blokowane na bieżący adres IP.

 

§5 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Wszelkie zgromadzone dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez właściciela Serwisu SkyBlock.pl, zgodnie z przepisami prawa. 
 2. Wśród przetwarzanych danych osobowych, którymi zarządza Serwis SkyBlock.pl możemy wymienić takie, które są swobodnie dostarczane przez Użytkownika w profilu oraz te pozyskiwane w sposób automatyczny w związku z korzystaniem z usług Serwisu.
 3. Uzyskane przez Właściciela Serwisu SkyBlock.pl dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 4. Dane dotyczące użytkownika są zbierane w celu kompleksowego świadczenia usług.
 5. Użytkownik, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane, zgodnie z rozporządzeniem, Użytkownik ten ma pełne prawo do wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych; prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych; prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania; prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel zapewnia Użytkownika, że dokłada wszelkich starań, aby zachować przejrzystność i rzetelność w ramach ochrony danych osobowych Użytkownika, a w szczególności dąży do tego, aby posiadane dane były; 
 • przetwarzane zgodnie z prawem, 
 • prawidłowe i uaktualnianie w razie zaistniałej potrzeby, 
 • przetwarzane w sposób, który zapewni ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

§6 Pliki Cookies

 1. Cookies to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, które przechowują informacje służące do identyfikowania Użytkownika, zapamiętania preferencji i/lub historii działań na stronie.
 2. Cookies na naszej stronie wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości, tworzenia statystyk, utrzymania sesji Użytkownika i/lub dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z funkcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i prowadzenia badań w zakresie kompleksowego świadczenia usług i usprawniania Serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

 

§7 Ostrzeżenia i kary

 1. Nieprzestrzegania regulaminu forum wiąże się z nałożeniem na użytkownika ostrzeżenia lub całkowitej blokady, w zależności od popełnionego przewinienia.
 2. W chwili osiągnięcia 5 punktów ostrzeżeń, użytkownik traci możliwość pisania na forum, przy 20 ostrzeżeniach użytkownik jest banowany na zawsze.
 3. Za znieważanie innych użytkowników grozi ban bez wcześniejszych ostrzeżeń.
 4. Administracja forum zobowiązuje się do egzekwowania regulaminu globalnego forum i nakładania odpowiednich kar wględem wagi przewinienia.
 5. Użytkownicy mają możliwość zniesienia punktów ostrzeżeń działając na pożytek społeczności SkyBlock.pl tzn.: pisząc poradniki(Służy do tego odpowiedni dział "Jak zmniejszyć poziom ostrzeżeń" w kategorii "Społeczność forum".) czy też pomagając innym użytkownikom (w wiadomości prywatnej w nawiązaniu do treści tematu).
 6. Administracja forum ma pełne prawo do nałożenia ostrzeżenia sprzecznego z taryfikatorem w indywidualnym i uzasadnionym przypadku.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku łamania prawa przez użytkowników forum SkyBlock.pl, Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej, lecz zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia zgłoszonej zawartości z forum i zablokowania konta użytkownika.
 2. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum (prócz jego przeglądania) w przypadku odrzucenia nowego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), ustawy szczególne oraz odpowiednie ratyfikowane umowy międzynarodowe.
 4. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania Forum prosimy o kontakt.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu SkyBlock.pl mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15.04.2013r.

 

Ostatnia edycja: dnia 24.05.2018
Powód edycji: W związku ze zmianami w prawie europejskim dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie 25 maja 2018 aktualizujemy nasz regulamin i informujemy o zmianach wszystkich Użytkowników zgodnie z obowiązkiem z art. 13 RODO.

 

Zobacz również: Polityka Prywatności


© SkyBlock.pl 2012-2018
Uwaga! Zabrania się kopiowania, powielania i wykorzystywania części lub całości treści, zawartych na stronach SkyBlock.pl,w formie elektronicznej, mechanicznej czy jakiejkolwiek innej bez zgody właściciela serwisu SkyBlock.pl