Skocz do zawartości
 • Ogłoszenia

  • Sentence

   Regulamin Globalny SkyBlock.pl   10/08/17

   Regulamin globalny forum internetowego skyblock.pl   Każdy użytkownik rejestrując się na forum skyblock.pl automatycznie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieznajomość regulaminu wiąże się z karami, które będą opisane poniżej.   §1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki korzystania z forum internetowego działającego pod domeną SkyBlock.pl, a w szczególności opisuje prawa i obowiązki użytkowników forum. 2. Rejestracja konta i korzystanie z forum w sposób czynny lub bierny oznacza świadomą akceptację Regulaminu. 3. Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności i sposobie gromadzenia danych osobowych dzieci w internecie (COPPA), forum przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub w razie potrzeby, wyznaczonego opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę. 4. Zabrania się publikowania / umieszczania linków do stron o tematyce pornograficznej, witryn głoszących nienawiść rasową, szowinizm, homofonię, stron których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania / lub wszelkich dzieł objętych prawem autorskim. 5. Na forum obowiązuje bezwzględny zakaz reklamowania innych stron internetowych niż SkyBlock.pl czy stron powiązanych (cubegame.pl, mchc.pl, jutuby.pl). 6. Rozsyłanie niechcianych wiadomości lub nękanie innych użytkowników forum jest zabronione i grozi zawieszeniem konta. 7. Przy dokonywaniu rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących funkcjonowania serwisu oraz newslettera zawierającego odnośniki do artykułów i reklam polecających różnego rodzaju serwery.   §2 Posty i tematy 1. Zabronione jest dodawanie treści i wszelkiego rodzaju materiałów; naruszających prawa autorskie, wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle: rasowym, orientacji seksualnej, religijnym lub jakimkolwiek innym. 2. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia konta użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również komunikacja pomiędzy forum, a zidentyfikowanym adresem IP. 3. Bezwarunkowo zabronione jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum lub za pośrednictwem Forum, dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych, 4. Zabronione jest umieszczanie treści, które ujawniają; dane osobowe, fotografie, adresy poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu lub wszelkich innych danych poufnych umożliwiających identyfikację użytkownika. 5. Krótkie wypowiedzi nie wnoszące nic do głównego tematu lub wypowiedzi całkowicie odbiegające od meritum; będą ukrywane i karane ostrzeżeniem względem użytkownika. 6. Treści o sprawach niedotyczących ogółu należy kierować w wiadomości prywatnej do konkretnego użytkownika. 7. Administracja ma prawo usunąć, zamknąć, edytować post/temat użytkownika bez podania przyczyny. 8. Zabronione jest pisanie w tematach, w których od ostatniej aktywności minęło więcej niż 30 dni. Takie posty będą uznawane za spam. 9. Wszelkie linki wychodzące, o których mowa w Postanowieniach ogólnych, podpunkcie 5, należy wstawiać w znacznikach code.  10. Przy udostępnianiu linku do pobrania pliku należy dodać odnośnik z virustotal.com o rezultatach skanowanego pliku. 11. Zakaz podawania linków do stron/plików, z których płyną korzyści finansowe, np. adf.ly. 12. Zakazane jest umieszczanie ofert handlowych pod wszelką postacią. 13. Użytkownicy, którzy pomimo otrzymania bana permanentnego, powracają na forum wykorzystując nowy adres email będą automatycznie blokowane na bieżący adres IP.   §3 Taryfikator ostrzeżeń 1. Nieprzestrzegania regulaminu forum wiąże się z nałożeniem na użytkownika ostrzeżenia lub całkowitej blokady, w zależności od popełnionego przewinienia. 2. W chwili osiągnięcia 5 punktów ostrzeżeń, użytkownik traci możliwość pisania na forum, przy 20 ostrzeżeniach użytkownik jest banowany na zawsze. 3. Za znieważanie innych użytkowników grozi ban bez wcześniejszych ostrzeżeń. 4. Administracja forum zobowiązuje się do egzekwowania regulaminu globalnego forum i nakładania odpowiednich kar wględem wagi przewinienia. 5. Użytkownicy mają możliwość zniesienia punktów ostrzeżeń działając na pożytek społeczności SkyBlock.pl tzn.: pisząc poradniki(Służy do tego odpowiedni dział "Jak zmniejszyć poziom ostrzeżeń" w kategorii "Społeczność forum".) czy też pomagając innym użytkownikom (w wiadomości prywatnej w nawiązaniu do treści tematu). 6. Administracja forum ma pełne prawo do nałożenia ostrzeżenia sprzecznego z taryfikatorem w indywidualnym i uzasadnionym przypadku.   §4 Postanowienia końcowe 1. W przypadku łamania prawa przez użytkowników forum Skyblock.pl, Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej, lecz zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia zgłoszonej zawartości z forum i zablokowania konta użytkownika. 2. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum (prócz jego przeglądania) w przypadku odrzucenia nowego Regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), ustawy szczególne oraz odpowiednie ratyfikowane umowy międzynarodowe. 4. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania Forum prosimy o kontakt pod adresem e-mail: <script data-cfhash='f9e31' type="text/javascript">/* */</script> 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie głównej Forum.   Rejestrując się na forum akceptujesz powyższe warunki. Ostatnia edycja, dnia 09.10.2017     © Zabrania się kopiowania, powielania i wykorzystywania części lub całości treści, zawartych na stronach SkyBlock.pl,w formie elektronicznej, mechanicznej czy jakiejkolwiek innej bez zgody właściciela serwisu SkyBlock.pl
Zaloguj się, aby obserwować  
Georger

Skład Administratorski serwera CubeGame.PL

Polecane posty

changelog 2013

 

Edytowano 26.06.2013 przez użytkownika Piterr28:
Snajper0000 - awans na rangę Moderatora
MinecraftColor - degradacja z rangi KidModeratora
Olusia2000 - przyjęta (powrót) na rangę KidModeratora

Edytowano 26.06.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
fafik - rezygnacja z rangi Moderatora
Mrswinter - degradacja z rangi KidModeratora
F0rciak - rezygnacja z rangi (?)

Edytowano 18.07.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
peelu39 - (?) z rangi HeadAdministratora
Natala _pl  - awans  na rangę Moderatora
barekyslaw - awans na rangę Moderatora
sidixis - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 22.07.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
minka - degradacja z rangi KidModeratora

Edytowano 23.07.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
Baltic - degradacja z rangi (?)
P0dRoCzNiK - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 28.07.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
barekyslaw - rezygnacja z rangi Moderatora
Tirian_123 - rezygnacja z rangi KidModeratora

Edytowano 31.07.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
Olusia2000  - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 03.08.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
Likwidacja rangi KidModerator i Administrator
Dodanie rangi Moderator+
Piterr28 - nadanie rangi Moderatora+

MudzynQ - nadanie rangi Moderatora+
Snajper0000 - nadanie rangi Moderatora+
Sidixis - awans na rangę Moderatora

MrMonster _PL - awans  na rangę Moderatora
MrDehaka - degradacja z rangi KidModeratora
mykyk28 - degradacja z rangi KidModeratora
Hejter456 - degradacja z rangi KidModeratora
wiktorka9 - degradacja z rangi KidModeratora
P0drocznik - degradacja z rangi KidModeratora


Edytowano 04.08.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
NevilPl - przyjęty na rangę Moderatora

Edytowano 25.08.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
SidiXis - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 04.09.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
NevilPl - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 07.09.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
Natala_pl - awans na rangę Moderatora+
Pychol - przyjęty na rangę moderator (okres próbny)


Edytowano 11.09.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
Piterr28 - rezygnacja z rangi Moderator+

Edytowano 17.09.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
Pychol - degradacja z rangi (?)

Edytowano 23.09.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
MrMonster_PL - degradacja z rangi Moderatora
barekyslaw - rezygnacja z rangi Moderatora
FunnGer - przyjęty na range Moderatora


Edytowano 07.10.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
MudzynQ - degradacja z rangi Moderator+

Edytowano 10.10.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
Hodorbucz - przyjęty na rangę Moderatora
BumBumeq - przyjęty na rangę Moderatora

Edytowano 24.10.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
Hodorbucz - degradacja z rangi Moderatora
Bartosz112233 - przyjęty na rangę Moderatora

Edytowano 27.10.2013 przez użytkownika Snajpeeer:
TheAlore - przyjęty na rangę Moderatora

Edytowano 15.11.2013 przez użytkownika Natala_pl:
Snajper0000 - degradacja z rangi (?) 

Edytowano 16.11.2013 przez użytkownika Natala_pl:
barekyslaw - przyjęty (powrót) na rangę Moderatora

Edytowano 17.11.2013 przez użytkownika Natala_pl:
Saya - degradacja z rangi (?)
SidiXis - przyjęty (powrót) na rangę Moderatora
Snajper0000 - cofnięcie degradacji z rangi (?)

Edytowano 26.11.2013 przez użytkownika Natala_pl:
TheAlore - degradacja z rangi (?)

Edytowano 29.11.2013 przez użytkownika Natala_pl:
XKarenexX - przyjęty na rangę Moderatora (okres próbny)

Edytowano 02.12.2013 przez użytkownika Natala_pl:
NevilPl - przyjęty (powrót) na rangę moderatora (okres próbny)

Edytowano 03.12.2013 przez użytkownika Natala_pl:
SidiXis - zawieszenie rangi Moderatora
PoprostuManieko - przyjęty na rangę Moderatora (okres próbny)

Edytowano 08.12.2013 przez użytkownika Natala_pl:
Snajper0000 - przejście z CubeGame na SkyBlock
BumBumeq - awans na rangę Moderatora+
Khan - przejście ze SkyBlock na CubeGame

Edytowano 26.12.2013 przez użytkownika BumBumeq:
Khan - przejście z CubeGame na MCHC

 

 • Lubię to 4

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

changelog 2014

 

 

Edytowano 03.02.2014 przez użytkownika barekyslaw:

   ▪ NeviPl - przejście z CubeGame na MCHC

   ▪ MrMonster_PL - przyjęty na rangę Moderatora

 

Edytowano 15.03.2014 przez użytkownika Natala_pl:

   ▪ TOMDOMERS - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

   Ceinar - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny.

 

Edytowano 20.03.2014 przez użytkownika Natala_pl:

   ▪ TOMDOMERS - degradacja z rangi Moderatora na okresie próbnym

 

Edytowano 15.06.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ barekyslaw - degradacja z rangi Moderatora

   ▪ Ceinar - degradacja z rangi Moderatora

   GeorgerPL - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

   szymeQ - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

   Piter28 - przyjęty (powrót) na rangę Moderatora

   NeviPl- przyjęty (powrót) na rangę Moderatora

 

Edytowano 25.06.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ Yuki - przyjety na rangę Moderatora na okres próbny

 

Edytowano 26.06.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ PoprostuManieko - awans na rangę Administratora

 

Edytowano 06.07.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ GeorgerPL - przeszedł okres próbny Moderatora

   szymeQ - przeszedł okres próbny Moderatora

   ▪ Chesterfield235 - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 11.07.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ hajfyk - przyjęta na rangę Moderatora

   mlekopodnosem - degradacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 12.07.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ Piterr28 - degradacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 03.08.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ Malinka225 - przyjęta na rangę Moderatora na okres próbny

 

Edytowano 06.08.2014 przez użytkownika Natala_pl:

   ▪ szymeQ - degradacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 24.08.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ likeQue - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

 

Edytowano 30.08.2014 przez użytkownika Manieko:

   ▪ Peleeek - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

 

Edytowano 31.08.2014 przez użytkownika Natala_pl:

   ▪ Malinka225 - przeszła okres próbny Moderatora

   PoprostuManieko - rezygnacja z rangi Administratora

 

Edytowano 12.09.2014 przez użytkownika Natala_pl:

   ▪ hajfyk - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 19.09.2014 przez użytkownika Natala_pl:

   ▪ likeQue - degradacja z rangi Moderatora na okresie próbnym

   Peleeek - przeszedł okres próbny Moderatora

 

Edytowano 20.09.2014 przez użytkownika Natala_pl:

   ▪ GeorgerPL - awans na rangę Administratora

 

Edytowano 23.09.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ NeviPL- awans na rangę Administratora

 

Edytowano 27.09.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ NukuluZ - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

   wlatcymoch - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

   SzymonSniperOrkisz - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

 

Edytowano 29.09.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ Yuki - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 08.10.2014 przez użytkownika Natala_pl:

   ▪ SzymionSniperOrkisz - degradacja z rangi Moderatora na okresie próbnym

 

Edytowano 11.10.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ NukuluZ - przeszedł okres próbny Moderatora

   ▪ wlatcymoch - przeszedł okres próbny Moderatora

 

Edytowano 18.10.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ LeviPlayGames - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

 

Edytowano 20.10.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ Malinka225 - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 01.11.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ LeviPlayGames - degradacja z rangi Moderatora na okresie próbnym

 

Edytowano 02.11.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ NeviPl - rezygnacja z rangi Administratora

 

Edytowano 07.11.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ iSenzo - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

 

Edytowano 13.11.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ zgredzio - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

   szostka - przyjęty (powrót) na rangę Moderatora

 

Edytowano 21.11.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ wlatcymoch - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 29.11.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ zgredzio - przeszedł okres próbny Moderatora

 

Edytowano 03.12.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ iSenzo - rezygnacja z rangi Moderatora na okresie próbnym

 

Edytowano 06.12.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ DerZiPL - przyjęty na rangę Moderatora na okres próbny

 

Edytowano 07.12.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ DerZiPL - rezygnacja z rangi Moderatora na okresie próbnym

 

Edytowano 11.12.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ Malinka225 - przyjęta (powrót) na rangę Moderatora

 

Edytowano 13.12.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ VertiPolska - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 27.12.2014 przez użytkownika Georger:

   ▪ KrimaseKK - rezygnacja z rangi Moderatora

   ▪ TheOktawian - przyjęty na rangę KidModeratora

   MinecraftCeen - przyjęty na rangę KidModeratora

 

 

 

 • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

changelog 2015

 

 

Edytowano 10.01.2015 przez użytkownika Georger:

Peleeek - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 13.01.2015 przez użytkownika Georger:

NukuluZ - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 17.01.2015 przez użytkownika Georger:

MinecraftCeen - przeszedł okres próbny moderatora

 

 

Edytowano 25.01.2015 przez użytkownika Georger:

Koralovy - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 26.01.2015 przez użytkownika Georger:

Performance - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 28.01.2015 przez użytkownika Georger:

  Szostka - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano ~.01.2015 przez użytkownika Georger:

   neksi - rezygnacja z funkcji HeadAdmina

 

 

Edytowano 07.02.2015 przez użytkownika Georger:

  Koralovy - przeszedł okres próbny moderatora

  Performance - przeszedł okres próbny moderatora

  Pawos - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 14.02.2015 przez użytkownika Georger:

  TheOktawian - degradacja z funkcji kidmoderatora

 

 

Edytowano 16.02.2015 przez użytkownika Georger:

  Malinka225 - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 19.02.2015 przez użytkownika Georger:

  Draco - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 20.02.2015 przez użytkownika Georger:

  Natala - rezygnacja z funkcji Administratora

  Georger - rezygnacja z funkcji Administratora

  Peleeek - powrót do rangi moderatora

  Pawos - przeszedł okres próbny moderatora

 

 

Edytowano 22.02.2015 przez użytkownika Georger:

  Wlatcymoch - powrót do rangi kidmoderatora

 

 

Edytowano 26.02.2015 przez użytkownika Georger:

  Wlatchmoch - degradacja z rangi kidmoderator

  xKarton - przyjęty na rangę kidmoderatora

  Peleeek - degradacja z rangi moderator

  Wandzebok1337 - przyjęty na rangę kidmoderator

 

 

Edytowano 05.03.2015 przez użytkownika Georger:

  VertiPolska - awansowanie na rangę Administratora

  MinecraftCeen - awans na rangę Administratora.

 

Edytowano 08.03.2015 przez użytkownika VertiPolska:

  Wandzebok1337 - Degradacja z rangi kidmoderatora.

  KartoN - awans na rangę Moderatora.

  entergame1994 - przyjęty na rangę kidmoderatora.

 

 

Edytowano 14.03.2015 przez użytkownika VertiPolska:

  Mag20000 - przyjęty na rangę kidmoderatora.

  Isegrin - przyjęty na rangę kidmoderatora.

  MrJopekPL - przyjęty na rangę kidmoderatora.

 

Edytowano 15.03.2015 przez użytkownika VertiPolska:

  Fadex - przyjęty na rangę kidmoderatora.

  xBendix - przyjęty na rangę kidmoderatora.

 

 

Edytowano 17.03.2015 przez użytkownika VertiPolska:

  amadek9 - przyjęty na rangę Kidmoderatora.

 

 

Edytowano 21.03.2015 przez użytkownika VertiPolska:

  Kemotomek - przyjęty na rangę KidModa.

  MrJOPEKPL - awans na rangę Moderatora.

   Entergame1994 - awans na rangę Moderatora.

 

 

Edytowano 28.03.2015 przez użytkownika VertiPolska:

   Koralovy - Awans na rangę GlobalMododeratora.

   Performance - Awans na rangę GlobalModeratora

   Mag20000 - awans na rangę Moderatora.

   Bendix - awans na rangę Moderatora.

   Fadex - awans na rangę Moderatora.

   Isegrin - awans na rangę Moderatora.

   Kojtas - awans na rangę Moderatora.

   Kemotomek - Degradacja z rangi kidmoderatora.

   Fadex - Rezygnacja z funkcji moderatora.

   amadek9 - Degradacja z rangi Kidmoderatora.

 

Edytowano 11.04.2015 przez użytkownika VertiPolska:

   Kemotomek - Powrót na rangę kidmoderatora.

 

 

Edytowano 24.04.2015 przez użytkownika Georger:

   Derpeusz - degradacja z funkcji HeadAdmina

   neksi - powrót do rangi HeadAdmina

   Georger - powrót do rangi Administratora

   Natala - powrót do rangi Administratora

 

 

Edytowano 26.04.2015 przez użytkownika Georger:

   VertiPolska - degradacja z funkcji Administratora

 

 

Edytowano 27.04.2015 przez użytkownika Georger:

   Ceen - rezygnacja z funkcji Administratora

   Performance - rezygnacja z funkcji GlobalModa

   MrJOPEKPL - rezygnacja z funkcji moderatora

   pawos2005 - rezygnacja z funkcji moderatora

   Koralovy - rezygnacja z funkcji GlobalModa

   xBendix - rezygnacja z funkcji moderatora

   Isegrin - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 28.04.2015 przez użytkownika Georger:

   Ceen - powrót do rangi Administratora

   Kemotomek - awans na rangę moderator

 

 

Edytowano 02.05.2015 przez użytkownika Georger:

   Szostka (Yuki) - powrót na rangę moderatora

 

 

Edytowano 04.05.2015 przez użytkownika Georger:

   Actimelh - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 10.05.2015 przez użytkownika Georger:

   xKartoN - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 12.05.2015 przez użytkownika Georger:

   Szostka (Yuki) - awans na rangę globalmoderatora

   Entergame1994 - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 17.05.2015 przez użytkownika Natala_pl:

   Kojtas -  Degradacja z funkcji moderatora

   Kemotomek -Rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 20.05.2015 przez użytkownika Georger:

   Actimelh - awans na rangę moderatora

 

 

Edytowano 10.06.2015 przez użytkownika Georger:

   Skidrown - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 18.06.2015 przez użytkownika Georger:

   RacheT - powrót do rangi moderatora

 

 

Edytowano 27.06.2015 przez użytkownika Georger:

   Performance - powrót do rangi moderatora

 

 

Edytowano 12.07.2015 przez użytkownika Georger:

   Mag20000 - powrót do rangi moderatora

   MarobPL - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 15.07.2015 przez użytkownika Georger:

   xApatyk - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 20.07.2015 przez użytkownika Georger:

   Lucyferek - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 31.07.2015 przez użytkownika Georger:

   Chmurka - przyjęta na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 01.08.2015 przez użytkownika Georger:

  MarobPL - awans na rangę moderatora

   RacheT - awans na rangę globalmoderatora

   Ceen - degradacja z funkcji administratora na range moderator

   iSOPL - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 02.08.2015 przez użytkownika Georger:

   Chmurka - degradacja z funkcji kidmoderatora

 

 

Edytowano 07.08.2015 przez użytkownika Georger:

   Serek - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 08.08.2015 przez użytkownika Georger:

   Lucyferek - awans na rangę moderatora

   xApatyk - awans na rangę moderatora

   Skidrown - awans na rangę moderatora

 

 

Edytowano 15.08.2015 przez użytkownika Georger:

   iSOPL - awans na rangę moderatora

   Mag20000 - degradacja z rangi moderator

 

 

Edytowano 17.08.2015 przez użytkownika Georger:

   xApatyk - rezygnacja z funkcji moderatora

   Szostka - rezygnacja z funkcji globalmoderatora

 

 

Edytowano 22.08.2015 przez użytkownika Georger:

   PerformancePL - rezygnacja z funkcji moderatora

   Ceen - awans na rangę globalmoderatora

   Serek - awans na rangę moderatora

 

 

Edytowano 23.08.2015 przez użytkownika Georger:

   Raksha - przyjęta na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 26.08.2015 przez użytkownika Georger:

   MarobPL - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 12.09.2015 przez użytkownika Georger:

   Raksha - awans na rangę moderatora

 

 

Edytowano 21.09.2015 przez użytkownika Georger:

   Lucyferek - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 06.10.2015 przez użytkownika Georger:

   Actimelh - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 08.10.2015 przez użytkownika Georger:

   nowiciusz1337 - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 12.10.2015 przez użytkownika Georger:

   TheGirlPL - przyjęta na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 22.10.2015 przez użytkownika Georger:

   Vegos - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 23.10.2015 przez użytkownika Georger:

   Carotka - przyjęta na rangę kidmoderatora

 

 

Edytowano 21.11.2015 przez użytkownika Georger:

   Nowiciusz1337 - degradacja z rangi kidmoderatora

   TheGirlPL - awans na rangę moderatora

 

 

Edytowano 28.11.2015 przez użytkownika Georger:

   Carot - awans na rangę moderatora

   Vegos - awans na rangę moderatora

 

 

Edytowano 16.12.2015 przez użytkownika Georger:

   Serek - rezygnacja z funkcji moderatora

 

 

Edytowano 23.12.2015 przez użytkownika Georger:

   Zayko - przyjęty na rangę kidmoderatora

 

 

 

 

 • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

changelog 2016

 

 

Edytowano 03.01.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ jakub0301 - przyjety na rangę KidModeratora

 

Edytowano 08.01.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Zaykowsky - rezygnacja z rangi KidModeratora

 

Edytowano 11.01.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ RacheT - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 16.01.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ CwanyKarton - przyjęta na rangę KidModeratora
 

Edytowano 17.01.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ RoberciQ - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 23.01.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ jakub0301 - awans na rangę Moderatora

   ▪ iSOPL - awans na rangę GlobalModeratora

 

Edytowano 26.01.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ TheGirlPL - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 31.01.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ filonix - przyjęta na rangę KidModeratora

 

Edytowano 02.02.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ TheGirlPL - przyjęta (powrót) na rangę Moderatora

 

Edytowano 06.02.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ MorkorPL - przyjęty na rangę KidModeratora

   CwanyKarton - awans na rangę Moderatora

   RoberciQ - awans na rangę Moderatora

 

Edytowano 25.02.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ CwanyKarton - degradacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 13.02.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ TheGirlPL - rezygnacjaa z rangi Moderatora

 

Edytowano 29.02.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Raksha025 - przejście z CubeGame na SkyBlock

 

Edytowano 02.03.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ filonix - rezygnacja z rangi KidModeratora

 

Edytowano 12.03.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Marchew215 - przyjęty na rangę KidModeratora

   ▪ MorkorPL - awans na rangę Moderatora
 

Edytowano 20.03.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪Assassin123456PL - przyjety na rangę KidModeratora

 

Edytowano 23.04.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ xXxPrzemusxXx - przyjęty na rangę KidModeratora

   ▪ Carotka - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 24.04.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Marchew215 - awans na rangę Moderatora

   ▪ iSOPL - rezygnacja z rangi GlobalModeratora

   ▪ Carotka - przyjęta (powrót) na rangę Moderatora

 

Edytowano 30.04.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ iSOPL - przyjety (powrót) na rangę GlobalModeratora

 

Edytowano 14.05.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ MrCeen - rezygnacja z rangi GlobalModeratora

 

Edytowano 15.05.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ KAMI_ROMA - przyjęta na rangę KidModeratora

 

Edytowano 29.05.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ moroli - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 07.06.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Marchew215 - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 11.06.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪  Assassin123456PL  - awans na rangę Moderatora

 

Edytowano 16.06.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪  Marcel326  - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 18.06.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪  MorkorPL  - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 19.06.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪  xXxPrzemusxXx  - awans na rangę Moderatora

    KAMI_ROMA - a wans na rangę Moderatora
 

Edytowano 26.06.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Lucyferek - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 27.06.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ moroli - rezygnacja z rangi KidModeratora

 

Edytowano 28.06.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Fadex - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 10.07.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ MrCeen - przyjęty (powrót) na rangę GlobalModeratora

 

Edytowano 16.07.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ jakub0301 - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 26.07.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Vegos - rezygnacja z rangi Moderatora

   KAMI_ROMA - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 02.08.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ MrCeen - degradacja z rangi GlobalModeratora

   _Apatyk_ - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 06.08.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Headneth - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 07.08.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Marcel326 - awans na rangę Moderatora

 

Edytowano 12.08.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ KAMI_ROMA - przyjęta (powrót) na rangę Moderatora

 

Edytowano 25.08.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Fadex - rezygnacja/degradacja z rangi KidModeratora

 

Edytowano 26.08.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ _Apatyk_ - awans na rangę Moderatora

 

Edytowano 30.08.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Vanilqa - przyjęta na rangę KidModeratora

 

Edytowano 08.09.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Vanilqa - degradacja z rangi KidModeratora

 

Edytowano 09.09.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ SkullBoyPL_YT - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 10.09.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Vegos - przyjęty (powrót) na rangę Moderatora

 

Edytowano 13.09.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ iSOPL - rezygnacja z rangi GlobalModeratora

 

Edytowano 17.09.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Vegos  - rezygnacja z rangę Moderatora

 

Edytowano 18.09.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Lucyferek - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 23.09.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ vMilkyy - przyjęta na rangę KidModeratora

 

Edytowano 01.10.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Headneth - awans na rangę Moderatora

 

Edytowano 05.10.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Assassin123456PL - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 09.10.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ SKIDROWNEK - awans na rangę GlobalModeratora

 

Edytowano 10.10.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Headneth - rezynacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 11.10.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ SkullBoyPL_YT - awans na rangę Moderatora

 

Edytowano 20.10.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ vMilkyy - rezygnacja z rangi KidModeratora

 

Edytowano 24.10.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ _Apatyk_ - rezygnacja z rangi Moderatora

   Neverest - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 06.11.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ SkullBoyPL_YT - rezygnacja z rangi Moderatora

 

Edytowano 11.11.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Szalona_1 - przyjęta na rangę KidModeratora

 

Edytowano 17.11.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Hunterow - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 26.11.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Neverest - awans na rangę Moderatora

 

Edytowano 06.12.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ crisoJ - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 10.12.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ damian270x - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 11.12.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ MrJOPEKPL - przyjęty na rangę KidModeratora

 

Edytowano 23.12.2016 przez użytkownika Georger:

   ▪ Snowysnake - przyjety na rangę KidModeratora

 

 

 

 • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

changelog 2017

 

Edytowano 07.01.2017 przez użytkownika Georger:
Marcel326 - degradacja z rangi Moderatora
MrJOPEKPL - awans na rangę Moderatora

Edytowano 09.01.2017 przez użytkownika Georger:
MostWantedPL - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 13.01.2017 przez użytkownika Georger:
KAMI_ROMA - awans na rangę GlobalModeratora
Carotka - awans na ragę GlobalModeratora

Edytowano 14.01.2017 przez użytkownika Georger:
Misia - przyjęta na rangę KidModeratora

Edytowano 30.01.2017 przez użytkownika Georger:
crisoJ - rezygnacja z rangi KidModeratora

Edytowano 02.02.2017 przez użytkownika Georger:
Szalona_1 - awans na rangę Moderatora

Edytowano 03.02.2017 przez użytkownika Georger:
damiaan270x - awans na rangę Moderatora

Edytowano 06.02.2017 przez użytkownika Georger:
xBYCZEKx - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 08.02.2017 przez użytkownika Georger:
Neverest - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 10.02.2017 przez użytkownika Georger:
Hunterow - degradacja z rangi KidModeratora

Edytowano 11.02.2017 przez użytkownika Georger:
Misia - awans na rangę Moderatora

Edytowano 19.02.2017 przez użytkownika Georger:
Snowysnake - awans na rangę Moderatora

Edytowano 04.03.2017 przez użytkownika Georger:
Carotka - rezygnacja z rangi GlobalModeratora

Edytowano 07.03.2017 przez użytkownika Georger:
louek - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 08.03.2017 przez użytkownika Georger:
xBYCZEKx - awans na rangę Moderatora
MostWantedPL - awans na rangę Moderatora

Edytowano 27.03.2017 przez użytkownika Georger:
Herkin - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 05.04.2017 przez użytkownika Georger:
Sherrien - przyjęta na rangę KidModeratora

Edytowano 15.04.2017 przez użytkownika Georger:
Misia - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 30.04.2017 przez użytkownika Georger:
Assassin123456PL - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 07.05.2017 przez użytkownika Georger:
Herkin - awans na rangę Moderatora
Cherrien - awans na rangę Moderatora

Edytowano 13.05.2017 przez użytkownika Georger:
louek - rezygnacja z rangi KidModeratora

Edytowano 15.05.2017 przez użytkownika Georger:
Szalona_1 - degradacja z rangi Moderatora
Snowysnake - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 01.06.2017 przez użytkownika Skidrown:
Assasin123456PL - awans na rangę Moderatora

Edytowano 25.06.2017 przez użytkownika Skidrown:
damiaan270x - rezygnacja z rangi Moderator

Edytowano 26.06.2017 przez użytkownika Skidrown:
Vrikser - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 23.07.2017 przez użytkownika Skidrown:
Vrikser - awans na rangę Moderatora
ShakerO - przyjęty na rangę KidModerator

Edytowano 02.08.2017 przez użytkownika Skidrown:
Ryukxx - przyjęta na rangę KidModerator

Edytowano 02.09.2017 przez użytkownika Skidrown:
Dragomir11 - przyjęty na rangę KidModerator

Edytowano 05.09.2017 przez użytkownika Skidrown:
RoberciQ - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 17.09.2017 przez użytkownika Skidrown:

Ryukxx - awans na rangę Moderatora
ShakerO - awans na rangę Moderatora

Edytowano 25.09.2017 przez użytkownika Skidrown:
xRegis (MostWantedPL) - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 10.10.2017 przez użytkownika Skidrown:

Jakeyyz - przyjęty na rangę KidModerator 
Dragomir11 - awans na rangę Moderatora

Edytowano 11.10.2017 przez użytkownika Skidrown: 
ShakerO - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 04.11.2017 przez użytkownika Skidrown: 

FuXio123 - przyjęty na rangę KidModerator

Edytowano 05.11.2017 przez użytkownika Skidrown: 
Epiczox- przyjęty na rangę KidModerator

Edytowano 08.11.2017 przez użytkownika Skidrown: 
cxourierr - przyjęty na rangę KidModerator

Edytowano 25.11.2017 przez użytkownika Skidrown:
▪ Herkin - rezygnacja z rangi Moderatora

Edytowano 26.11.2017 przez użytkownika Skidrown:

FuXio123 - degradacja z funkcji KidModeratora
Jakeyyz - awans na rangę Moderatora


Edytowano 09.12.2017 przez użytkownika Skidrown: 
cxourierr - rezygnacja z rangi KidModeratora

Edytowano 29.12.2017 przez użytkownika Skidrown: 
Jakeyyz - rezygnacja z rangi Moderatora

 • Lubię to 4
 • Smutny 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

changelog 2018

 

Edytowano 19.01.2018 przez użytkownika Georger:
Epiczox - degradacja z rangi KidModeratora

Edytowano 15.02.2018 przez użytkownika Georger:
Wisniowy_ - przyjęty na rangę KidModeratora

Edytowano 20.02.2018 przez użytkownika Skidrown:
Zyfrilka - przyjęta na rangę KidModeratora

Edytowano 25.03.2018 przez użytkownika Skidrown:
 Wisniowy_ - awans na rangę Moderatora
Zyfrilka - awans na rangę Moderatora

Edytowano 07.04.2018 przez użytkownika Georger:
Sylvvia (KAMI_ROMA) - awans na rangę Administratora

 • Lubię to 6
 • Haha 3

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Dlaczego SkyBlock.pl?

SkyBlock.pl pierwszy serwer skyblock w Polsce, który zapoczątkował swoje istnienie w 2012 roku. Na przestrzeni lat nasza społeczność prężnie się rozwijała, ambitne oczekiwania graczy spowodowały, że zaczęliśmy tworzyć i rozwijać nowe tryby gier, każdy z nich ma swój początek w tym miejscu. SkyBlock.pl to dumnie działająca sieć serwerów, w których skład wchodzą: mchc.pl, cubegame.pl i mc.skyblock.pl

Minigames

SkyBlock

Hardcore

×