Skocz do zawartości

Administracja serwera TS3


Polecane posty

Zmiany z 2017:

 

#edit: 3.07.2017
*Meehoweq - przyjęty na rangę Technicznego TS3.

#edit: 5.07.2017
*Sosenka - degradacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 10.08.2017
*Jareczeq - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 13.08.2017
*xThauron - awans na rangę HeadAdmina TS3.
*Vertie - awans na rangę Administratora TS3.
*Meehoweq - awans na rangę Administratora TS3.

#edit: 22.08.2017
*Sherrie - przyjęta na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 24.08.2017
*xHarper - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 7.09.2017
*_keicam - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 10.09.2017
*Medson - awans na rangę GlobalModeratora TS3.
*Jareczeq - awans na rangę Moderatora TS3.
*Suzuke - rezygnacja z rangi Moderatora TS3.
*KrzysorEK - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 1.10.2017
*Jopek - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.
*Olusia4 - przyjęta na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 6.10.2017
*Sherrie - awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 7.10.2017
*Jareczeq - degradacja z rangi Moderatora TS3.
*Suzuke - powrót do rangi Moderatora TS3.

#edit: 20.10.2017
*KrzysorEK - awans na rangę Moderatora TS3.
*_keicam - awans na rangę Moderatora TS3.
*xHarper - awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 1.11.2017
*Olusia4 - awans na rangę Moderatora TS3.
*Jopek - awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 7.11.2017
*xHarper - degradacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 8.11.2017
*Suzuke - awans na rangę GlobalModeratora TS3.
*Jareczeq - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 25.11.2017
*Jareczeq - awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 27.11.2017
*Misia - przyjęta na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 7.12.2017
*Misia - awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 26.12.2017
*XaRu - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 27.12.2017
*Jopek - degradacja z rangi Moderatora TS3.

Zmiany z 2018:

 

#edit: 4.01.2018
*Suzuke - degradacja z rangi GlobalModeratora TS3.

#edit: 9.01.2018
*Szagi - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 13.01.2018
*Szagi - rezygnacja z rangi Moderatora Testowego TS3.

#edit: 21.01.2018
*MrXaRu - degradacja z rangi Moderatora Testowego TS3.

#edit: 22.01.2018
*MrXaRu - powrót do rangi Moderatora Testowego TS3.

#edit: 24.01.2018
*Jareczeq - rezygnacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 25.01.2018
*Olusia4 - degradacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 28.01.2018
*Barkler - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.
*xenorir - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 8.02.2018
*MrXaRu - awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 11.02.2018
*xenorir - degradacja z rangi Moderatora Testowego TS3.

#edit: 13.02.2018
*Barkler - awans na rangę Moderatora TS3.
*Semix11 - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 16.02.2018
*_keicam - degradacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 22.02.2018
*DamianQ - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 24.02.2018
*Sherrie - awans na rangę GlobalModeratora TS3.

#edit: 25.03.2018
*Sebix - degradacja z rangi Moderatora Testowego TS3.
*xenorir - przyjęty na rangę Moderatora Testowego TS3.

#edit: 29.03.2018
*DamianQ - awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 12.04.2018
*xenorir - awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 28.05.2018
*DamianQ - degradacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 29.05.2018
*DamianQ - rezygnacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 30.05.2018
*XaRu - degradacja z rangi Moderatora TS3 do Helpera TS3.

#edit: 20.06.2018
*XaRu - degradacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 25.06.2018
*Nowex - przyjęty na rangę Helpera TS3.
*Modis - przyjęty na rangę Helpera TS3.
*Iglak - przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 26.06.2018
*xenorir - rezygnacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 03.07.2018
*xenorir - przyjęty na rangę Moderatora TS3.

#edit: 04.07.2018
*Nowex - degradacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 15.07.2018
*Meehoweq - degradacja z rangi Administratora TS3.
*xenorir - degradacja z rangi Moderatora TS3.
*Iglak -  awans na rangę Moderatora TS3.
*Modis -  awans na rangę Moderatora TS3.
*Medson -  awans na rangę Administratora TS3.


#edit: 17.07.2018
*Iglak - degradacja z rangi Moderatora TS3.
*KrzysorEK - degradacja z rangi Moderatora TS3.
*Barkler -  awans na rangę Global Moderator TS3.


#edit: 19.07.2018
*Dzik_Dzikusek - przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 20.07.2018
*Iglak - rezygnacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 21.07.2018
*KrzysorEK - rezygnacja z rangi Helpera TS3.
*Nakser - przyjęty na rangę Helpera TS3.


#edit: 26.07.2018
*Sherrie - degradacja z rangi Global Moderatora TS3 do Moderatora TS3

#edit: 27.07.2018
*m̳íh̳á ♥  - przyjęty na rangę Helpera TS3
*Solbax  - przyjęty na rangę Helpera TS3

#edit: 28.07.2018
*Medson - rezygnacja z rangi Administratora TS3.

#edit: 30.07.2018
*Sherrie - rezygnacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 31.07.2018
*FuX - przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 08.08.2018
*iks de - przyjęty na rangę Moderatora TS3.

#edit: 12.08.2018
*m̳íh̳á ♥  - degradacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 19.08.2018
*DDaNisPL  - przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 27.08.2018
*DDaNisPL  - degradacja z rangi Helpera TS3.
*FuX - awans na rangę  Moderatora TS3.
*Dzik_Dzikusek - awans na rangę  Moderatora TS3.
*Solbax  - degradacja z rangi Helpera TS3.
*Nakser - awans na rangę  Moderatora TS3.

#edit: 03.09.2018
*Misia -  awans na rangę Global Moderator TS3.

#edit: 04.09.2018
*Barkler -  awans na rangę Administrator TS3

#edit: 13.09.2018
*Medson - Przyjęty na rangę Global Moderator TS3.

#edit: 25.09.2018
*Uga - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 24.10.2018
*FuX - Rezygnacja z rangi Moderatora TS3
*Uga - Degradacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 30.11.2018
*Gostek - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 01.12.2018
*FuX - Przyjęty na rangę Moderator TS3

#edit: 20.12.2018
*AndreSH - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 22.12.2018
*cykanuggett - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 29.12.2018
*Misia - degradacja z rangi Global Moderatora TS3.
 

Zmiany z 2019:

 

#edit: 13.01.2019
*MrZdzichu - Przyjęty na rangę Helpera TS3.
*iks de-  Awans na rangę Administrator TS3
*Modis -  Awans na rangę Global Moderator TS3.

#edit: 14.01.2019
*AndreSH - Degradacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 15.01.2019
*DPSGaming - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 19.01.2019
*Medson - Rezygnacja z rangi Global Moderatora TS3

#edit: 24.01.2019
*gostek -Awans na rangę Moderatora TS3.
*Mr.Zdzichu - Degradacja z rangi Helpera TS3.


#edit: 26.01.2019
*cykanuggett - Degradacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 27.01.2019
*Sherrie - Przyjęta na rangę Moderator TS3.

#edit: 11.02.2019
*DPS -  Awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 30.04.2019
*Dzik - Degradacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 07.06.2019
*DPS - rezygnacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 09.06.2019
*Dzik - Awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 13.06.2019
*ShadoW - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 20.06.2019
*Uga - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 27.06.2019
*Qwerty3 - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 29.06.2019
*Jac0b - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 15.07.2019
*FuX - Awans na rangę Global Moderatora TS3.
*ShadoW - Awans na rangę Moderatora TS3.


#edit: 16.07.2019
*Qwerty3 - rezygnacja z rangi Helpera TS3.

#edit: 31.07.2019
*Qwerty3 - Przyjęty na rangę Helpera TS3.

#edit: 08.08.2019
*Dzik - Degradacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 09.08.2019
*Uga- Awans na rangę Moderatora TS3.
*Jac0b- Awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 1.09.2019
*Uga-  Degradacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 5.09.2019
*Uga-  Degradacja z rangi Helper TS3.

#edit: 05.09.2019
*DPSGaming- Przyjęty na rangę Moderator TS3.

#edit: 15.09.2019
*Qwerty3 - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 06.10.2019
*Qwerty3 - rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 25.10.2019
*Shadow - rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 05.11.2019
*Fiterovsky - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 06.11.2019
*Lawii - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 16.11.2019
*Barkler - rezygnacja z rangi Administrator TS3.

#edit: 03.12.2019
*Lawii - Awans na rangę Moderator TS3.
*Fiterovsky - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 08.12.2019
*Qwerty3- Powrót na rangę Helper TS3.

#edit: 30.12.2019
*FuX - Degradacja z rangi GlobalModerator TS3 na Moderator TS3.
*FuX - Degradacja z rangi Moderator TS3 na Helper TS3. X D

#edit: 31.12.2019
*FuX - Awans na rangę Moderator TS3.

 

Zmiany z 2020:

 

#edit: 1.01.2020
*FuX - Awans na rangę GlobalModerator TS3.

#edit: 11.01.2020
*Qwerty3- Awans na rangę Moderator TS3.
*gostek - Degradacja z rangi Moderator TS3 na Helper TS3.

#edit: 1.02.2020
*Fiterovsky - Rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 2.02.2020
*Barkler - Powrót na rangę Administrator TS3.
*Sherrie - Awans na rangę GlobalModerator TS3.


#edit: 21.02.2020
*gostek - Degradacja z rangi Helper TS3.

#edit: 09.03.2020
*FuX - Rezygnacja z rangi GlobalModerator TS3.

#edit: 12.03.2020
*Nakser - Awans na rangę GlobalModerator TS3.

#edit: 25.03.2020
*KoviNQ - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 01.04.2020
*Tulipan - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 02.04.2020
*RYou - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 03.04.2020
*TheDangerCat - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 07.04.2020
*Mr.Zdzichu - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 13.04.2020
*Jac0b - Rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 23.04.2020
*Mr.Zdzichu - Degradacja z rangi Helper TS3.
*KoviNQ - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 16.05.2020
*Tulipan - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 19.05.2020
*RYou - Degradacja z rangi Helper TS3.

#edit: 23.05.2020
*TheDangerCat - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 28.06.2020
*TheDangerCat - rezygnacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 03.07.2020
*robertos - Przyjęty na rangę Helper TS3.
*dzasta - Przyjęta na rangę Helper TS3.


#edit: 10.07.2020
*Asia - Przyjęta na rangę Helper TS3.

#edit: 27.07.2020
*KoviNQ- rezygnacja z rangi Moderatora TS3.
*Natalia- Przyjęta na rangę Helper TS3


#edit: 09.08.2020
*robertos - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 10.08.2020
*dzasta - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 17.08.2020
*Asia - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 23.08.2020
*Qwerty3 - Rezygnacja z rangi Moderatora TS3.
*Tulipan - Rezygnacja z rangi Moderatora TS3.

#edit: 30.08.2020
*dzasta - Degradacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 06.09.2020
*robertos -  Rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 08.09.2020
*Natalia - Rezygnacja z rangi Helper TS3

#edit: 11.09.2020
*Modis - Degradacja z rangi GlobalModeratora TS3 do Moderatora TS3.

#edit: 13.10.2020
*Modis - Awans na rangę GlobalModeratora TS3.

#edit: 14.10.2020
*Lawii - Awans na rangę GlobalModeratora TS3.

#edit: 18.10.2020
*Sherrie - Degradacja z rangi GlobalModeratora TS3 do Moderatora TS3.

#edit: 22.10.2020
*DPS -  Rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 25.10.2020
*Nakser -  Awans na rangę Administratora TS3.
*Medson -  Przyjęty na rangę Moderator TS3.

#edit: 02.11.2020
*LukiSteveK -  Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 10.11.2020
*Komos -  Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 12.11.2020
*Danielek69W -  Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 13.11.2020
*Sherrie -  Rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 16.11.2020
*DPS -  Powrót do rangi Moderatora TS3.

#edit: 17.11.2020
*LukiStevek - Degradacja z rangi Helpera TS3.
*Rafi - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 18.11.2020
*Medson -  Rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 22.11.2020 20:46:38
*KoGOOD -  Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 22.11.2020 20:54:19
*KoGOOD -  Degradacja z rangi Helper TS3.

#edit: 28.11.2020
*Asia -  Rezygnacja z rangi Moderator TS3.

#edit: 29.11.2020
*Barkler -  Rezygnacja z rangi Administrator TS3.
*KoGOOD -  Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 04.12.2020
*DanielekW -  Degradacja z rangi Helper TS3.

#edit: 11.12.2020
*Komos -  Awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 18.12.2020
*Lawii -  Rezygnacja z rangi GlobalModeratora TS3.

#edit: 22.12.2020
*Rafi -  Awans na rangę Moderatora TS3.

#edit: 27.12.2020
*Modis -  Rezygnacja z rangi GlobalModeratora TS3.

#edit: 28.12.2020
*Luki -  Przyjęty na rangę Helper TS3.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • Meehoweq changed the title to Administracja serwera TS3

Zmiany z 2021:

 

#edit: 04.01.2021
*Nakser - Rezygnacja z rangi Administator TS3.
*Lawii - Powrót do rangi GlobalModeratora TS3.

#edit: 06.01.2021
*KrecikQ - Przyjęty na rangę Helper TS3.

#edit: 09.01.2021
*KoGOOD - Awans na rangę Moderator TS3.

#edit: 10.01.2021
*zugi - Przyjęty na rangę Helper TS3.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
×
×
  • Utwórz nowe...